Tag Archives: cúng giải hạn sao Thái Bạch

Chi tiết bài cúng giải hạn sao Thái Bạch

Người dân Việt Nam thường có phong tục xem sao chiếu mệnh và giải hạn đầu năm. Nếu có sao may mắn chiếu thì sẽ công việc hay việc học tập sẽ có nhiều tin tốt lành. Tuy nhiên nếu chẳng may gặp phải sao hung tinh thì cần phải tìm cách hóa giải vận […]