Tag Archives: Cách vay tiền Bà Chúa Xứ Châu Đốc

Cúng Bà Chúa Xứ Núi Sam: Nghi lễ tín ngưỡng nổi tiếng tại An Giang.

Tượng bà Chúa Xứ ngự ở điện thờ

Từ rất lâu miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (An Giang) đã nổi tiếng gần xa về sự linh thiêng nên được rất nhiều du khách thập phương gần xa tìm đến. Chính vì vậy, những thông tin về Bà Chúa Xứ, đặc biệt là những nghi lễ cúng bà Chúa Xứ luôn rất được […]