Tag Archives: Bị người âm theo

Giải đáp bị người âm theo phải làm sao?

Bị người âm theo phải làm sao

Bị người âm theo là chuyện tâm linh khiến nhiều người phải “sởn tóc gáy”. Người âm thường được hiểu là người đã mất nhưng vẫn còn phân hồn tồn tại trên cõi dương. Họ thường ở lại trần thế về một lý do nào đó khiến cho người trần gặp phải nhiều chuyện khác […]