Tag Archives: bài cúng động thổ làm chuồng trại

Bài văn khấn cúng động thổ

Bài Cúng Động Thổ

Trong xây dựng việc cất nhà hay sửa sang liên quan đến động thổ cần tuân thủ các quy định về: Chọn ngày tốt (ngày Hoàng Đạo, ngày Sinh khí, ngày Lộc mã, ngày Giải Thần,…) Tránh ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, Trùng tang, Trùng phục,…) Chọn giờ Hoàng Đạo làm […]