Category Archives: Đầy Tháng

Khám phá nghi lễ cúng đầy tháng miền Bắc – Việt Nam

Ông cha ta thường quan niệm rằng mỗi một đứa trẻ sinh ra trên đời đều do Bà Chúa đầu thai và bà Mụ nặn thành. Còn Đức Ông sẽ bảo vệ mẹ con an toàn đến khi vượt cạn thành công. Vì thế khi cha mẹ chuẩn bị lễ thôi nôi thì sẽ chuẩn […]