Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày ông Công, ông Táo lên chầu trời. Vào ngày này, các gia đình sẽ chuẩn bị cúng ông táo

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.